“ایونت” یکی از راه حل های پیشرفت کسب و کار شما

+++

ایونت ها می توانند با هدف جذب مشتریان جدید، گردهمایی مشتریان قبلی و پوشش خبری بعد از آن جهت تبلیغات بیشتر در مناسبت های خاص صورت گیرد. بونس پلاس با همکاری گروه ها‌ی متخصص، به برگزاری ایونت هایی با کیفیت مطلوب در جهت رشد و بهتر دیده شدن کسب و کارها توسط مشتریان می‌پردازد.